O firmě

Stavební firma Jiří Petřek -  zemní práce, stavby, demolice, Stavebniny

Stavební firma Jiří PetřekSpolečnost Jiří Petřek je ryze českou firmou s již více než 20-ti letou zkušeností, kdy za toto období úspěšně realizovala řadu zakázek se specializací především na stavbu zpevněných ploch a komunikací, ale také rodinných domů, průmyslových a hospodářských objektů, inženýrských sítí a vodohospodářských staveb, bazénů, oplocení... . V poslední době se také specializuje na protlaky pod komunikací, demoliční a bourací práce širokého spektra objektů a areálů.

HISTORIE

V roce 1997 zahájil pan Jiří Petřek svoji činnost jako OSVČ v oboru zemních prací. Postupně rozšiřoval svoji firmu o prováděné služby a zaměstnance. Od této doby byla vybudována nová vlastní provozovna a areál ve Vanicích s výborným zázemím a sociálním zabezpečením pro zaměstnance. Zde také provozuje mostovou váhu pro vážení nabízených písků, štěrků a okrasných oblázků, a je zde i dostatečný prostor pro prodej a skladování stavebních materiálů, parkování veškeré nákladní dopravy a mechanizace a samozřejmě kancelářské prostory.

SLUŽBY

Stavební firma Jiří Petřek Vysoké mýto

Našim zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc a nabízíme komplexní stavební služby v oblasti občanských, dopravních a inženýrských staveb i ve všech dalších oborech pozemního stavitelství. Díky kvalifikovaným pracovníkům, používání osvědčených technologií a vlastní technice dokážeme provést i náročné stavby v krátkých dodacích lhůtách, za optimální ceny a v požadované kvalitě. Základem úspěchu jsou lidé, a protože v naší společnosti všichni navzájem znají své schopnosti, dovolíme si bez nadsázky říci, že pracujeme pružně, bez zbytečných administrativních průtahů a podle individuálních potřeb obchodních partnerů. Součástí nabídky služeb naší společnosti je prodej stavebního materiálu a nářadí, ale také autodoprava a přeprava sypkých materiálů, odvoz suti, zeminy a řady ostatních materiálů s širokou kapacitou pro přepravu. Dále nabízíme provádění výkopových a zemních prací, protlaků, vodoinstalačních prací, příprav staveb, demolic a bouracích prací, pro které disponujeme rozsáhlým strojovým parkem. Také provádíme vážení vozidel a jejich nákladu mostové váze.

KVALITA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavební firma Jiří Petřek Vysoké mýto

Firma klade vysoký důraz na kvalitu, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce, které dávají záruku pro úspěšné dokončení stavby.

Kvalita poskytovaných služeb je pro nás prioritou ve všech fázích provádění činností, stejně jako důvěryhodnost vůči zákazníkovi a plnění jeho potřeb – od přijetí zakázky po předání díla zákazníkovi. Naše firma si je vědoma dnešních požadavků, nároků a vzhledem k povaze služeb i závazků vůči odpovědnosti za ochranu životního prostředí. Snahou je negativním účinkům staveb na své okolí a na životní prostředí předcházet. Důležitost bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci stejně jako důslednost při jejich dodržování jsou zárukou v přístupu předcházení úrazů a nehod na stavbách.

ROZSAH ČINNOSTI FIRMY

Stavební firma Jiří Petřek Vysoké mýto

 • průmyslové a občanské stavby
 • stavby komunikací a zpevněných ploch
 • výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí
 • výstavba oplocení pozemků a staveb
 • řezání živičných a betonových ploch
 • pokládka dlažby: žulové, zámkové
 • zemní práce, mísení betonu v místě staveb
 • bourací práce
 • silniční motorová doprava nákladní
 • zásobování staveb stavebním materiálem
 • prodej a dodávky veškerého materiálu a stavebního nářadí
 • prodej a dodávky veškerého vodoinstalačního a kanalizačního materiálu, střešních oken RoofLITE, pletiva a plotů, zatravňovacích tvárnic
 • uložení zemin a stavebních odpadů na skládku
 • pronájem mechanizace a motorových vozidel
 • odvoz sutí a odpadu kontejnerem 8 t
 • vážení vozidel a jejich nákladu na mostové váze do hmotnosti 30 t
 • protlaky pod komunikací

Máte zájem o některou z výše uvedených činností? Kontaktujte nás!

Spokojený zákazník je pro nás vždy na prvním místě!